www.intershooting.com
Bližší informace o disciplíně
21.10.2017 - 29.10.2017
AR40
Men
Ne
Jednotlivci
390 - MOKRONOSOV Michail, RUS, Mytishchi - 2017
390 - ADAMOVICH Ivan, RUS, Mytishchi - 2017
390 - ZAGRUTDINOV Adel, RUS, Mytishchi - 2017